Generační výpověď

K. Plíhal / K. Plíhal

Ptáš se na co myslím, inu,
myšlenek je celá spleť,
dnes mi dali, na hodinu,
generační výpovědˇ,
mám v srdci časovanou minu,
kdy to příjde, zítra, teď?
Já už dostal, na hodinu,
generační výpověď…
Pestré barvy Harlekýnů
vystřídala nudná šeď,
dnes mi dali, na hodinu,
generační výpověď,
sbohem vůně dívčích klínů,
jež mi provoněla pleť…
Já už dostal, na hodinu,
generační výpověď…
Ptáš se, na co myslím, synu,
proč jsem bledej jako zeď,
dnes mi dali, na hodinu,
generační výpověď,
popustˇ spojku, přidej plynu,
neohlížej se a jeď…
Já už dostal, na hodinu,
generační výpověď…