Jehla a nit

K. Plíhal / S. Kahuda

Byla jednou jedna jehla
a pak taky bílá nit.
Jehla se však ani nehla, 
když s ní ta nit chtěla šít. 
Co se s ní nit nahádala, 
co s ní chudák zažila, 
jehla se s ní nepárala, 
vždy se někam zašila.

Jednou se zas jehle stalo, 
že jehla nit namíchla, 
když se k šití schylovalo, 
tak to prostě zapíchla,
proto ani nepostřehla, 
že jí řekla bílá nit, 
že je zlá a tupá jehla 
a že hodlá odejít. 

Jak nit řekla, tak se stalo, 
bez hádek se obešla, 
nic ji k jehle nevázalo, 
rozloučila se a šla. 
Byla by mě překvapila, 
kdyby byla nezdrhla, 
stejně by nic neušila, 
i kdyby se přetrhla.