Na kutě

K. Plíhal / K. Plíhal

Tu a tam se někdo spustí
do propasti neřesti,
malí, velcí, tencí, tlustí,
strůjci svého neštěstí…
Číhá všude, ze tmy, shůry,
strach si s touhou potyká,
sežehnuté noční múry,
černozem a motyka…
Lžíce medu, kapka jedu,
pakobylky, pachutě,
tklivá píseň lidojedů,
dozpívat a na kutě…