Na půdě

K. Plíhal / K. Plíhal

Za svitu rezavý baterky
cumláme stoletý hašlerky
na půdě baráku, kde bydlí teta,
a listujem v zažloutým atlase světa.

Šimráš mě copama na bradě,
když hledáš Ohio v Kanadě,
tropické slunce se zlověstně tlemí,
když táhneš mě za ruce Ohňovou zemí.

Zatímco tvé oči bloudí v cizokrajné dálce,
nemám vůbec odvahu ti rozechvěle sdělit,
že nejhezčí místo na mapě je otisk tvého palce
od tetiných fantastických jitrnic a jelit.

Nejspíš bys praštila atlasem
a nazvala mě přízemním mamlasem,
jenže ta voňavá palcová země,
tu nikde nenajdeš, ta je jen ve mně…