Nezestárlas’

K. Plíhal / K. Plíhal

Rádi se potkáváme
v místech, kde jsme sami,
svá slova protkáváme
sny a vzpomínkami…
Dokud se usmíváš,
dokud se směješ nahlas,
Bůh ví, že nezestárlas’,
ani nevyprahlas’…
V podzimních lesích,
tichých jako chrámy Páně
soumrak se tiše chystá
k milosrdné ráně…
Dokud se usmíváš,
dokud se směješ nahlas,
Bůh ví, že nezestárlas’,
ani nevyprahlas’…
Než hvězda přeletí,
než naposledy vzplanem,
ve věčném objetí
se stanem hologramem…
Dokud se usmíváš,
dokud se směješ nahlas,
Bůh ví, že nezestárlas’,
ani nevyprahlas’…